Usługi NFZ w Toruniu

Toruń

Dostępne usługi NFZ w Toruniu

Godziny rejestracji: 7:30 – 15:00
pod numerem 56 622 89 82

Poradnia Logopedyczna

Kształtowanie właściwej mowy oraz usuwanie jej wad i zaburzeń.

Poradnia Rehabilitacji Mowy i Słuchu

Diagnoza i terapia oraz wspieranie prawidłowego rozwoju mowy i słuchu.

Umów się na wizytę

Poszukujesz miejsca, w którym przejdziesz przez szczegółowe i dokładne badania słuchu i mowy? Skorzystaj z pomocy doświadczonych lekarzy w naszej placówce. Oferujemy skuteczne i efektowne terapie dla każdego.

Godziny pracy Poradni Logopedycznej w Toruniu

Godziny pracy Poradni Rehabilitacji Mowy i Słuchu w Toruniu

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Na poniższej liście można dowiedzieć się, jak przygotować się do badań oraz jak te badania wyglądają.

Poradnia
Logopedyczna

Skierowanie do Poradni Logopedycznej – może być ono papierowe bądź elektroniczne z kodem dostępu. Skierowanie może być wystawione przez każdego lekarza – np. pierwszego kontaktu.

Przy rejestracji potrzebne będzie również:

 • Imię i nazwisko pacjenta
 • Numer PESEL
 • Adres do korespondencji
 • Numer telefonu
 • wady wymowy
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • niepłynność
 • mowa nosowa
 • oddychanie ustami
 • zaburzenia słuchu
 • nadmierne ślinienie
 • trudności z rozumieniem komunikatów
 • jeśli cokolwiek niepokoi opiekuna
Diagnoza, stymulacja i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży. Terapia logopedyczna obejmuje terapię dzieci i młodzieży z:
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • wadami artykulacyjnymi,
 • upośledzeniem umysłowym,
 • wadą słuchu,
 • autyzmem,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • zespołem Downa
 • oraz innymi zespołami chorobowymi.
 • budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego
 • fonacji, tempa mowy
 • rozumienia oraz nadawania mowy
 • gramatyki wypowiedzi
 • zasobu słownictwa
 • artykulacji
 • kształtowaniem i rozwojem mowy
 • pracą nad prawidłową realizacją głosek
 • nadawaniem kompetencji językowych
 • rozwijaniem czynności rozumienia mowy
 • rozwijaniem i doskonaleniem języka
 • wzbogacaniem słownictwa

Poradnia Rehabilitacji
Mowy i Słuchu

Skierowanie do Poradni Rehabilitacji Mowy i Słuchu – może być ono papierowe bądź elektroniczne z kodem dostępu. Skierowanie musi być wystawione przez lekarza specjalistę – audiologa, (oto-)laryngologa, neurologa.

Przy rejestracji potrzebne będzie również:

 • Imię i nazwisko pacjenta
 • Numer PESEL
 • Adres do korespondencji
 • Numer telefonu
 • jeśli dziecko ma problemy ze słuchem
 • jest zdiagnozowany niedosłuch
 • trwa oswajanie z aparatami słuchowymi
 • jest wszczepiony implant ślimakowy
Diagnostyka i rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Stworzenie dziecku z wadą słuchu możliwości komunikowania się. Wyposażenie opiekunów dziecka w wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznej rehabilitacji dziecka. Wykonujemy:
 • diagnozę deficytów występujących u dziecka z uszkodzonym słuchem
 • terapię – z uwzględnieniem różnych kanałów komunikacji – resztek słuchowych, percepcji wzrokowej, elementów języka migowego
 • pracę nad kształtowaniem i rozwojem mowy dziecka
 • wspieranie rozwoju dziecka
Terapia słuchowa wprowadzająca dziecko do świata dźwięków
 • indywidualne wychowanie słuchowe dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka
 • ćwiczenia reakcji na dźwięk
 • identyfikacja dźwięków otoczenia oraz ich różnicowanie
 • ćwiczenia wspomagające akceptację aparatów słuchowych
 • grupowe zajęcia muzyczno- ruchowe

Terapia psychologiczna – to forma wsparcia skierowana do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Głównym celem jest ukierunkowanie dziecka na prawidłowy rozwój, wzmacnianie mocnych stron oraz eliminowanie barier. Budowanie lub poszerzanie kompetencji społeczno-emocjonalnych.
Rodzic może skorzystać ze wsparcia w formie konsultacji psychologicznych – dotyczą one ogólnego rozwoju dziecka, trudności wychowawczych czy też budowania relacji ze swoją pociechą.

Terapia psychologiczna pomaga lepiej rozumieć siebie i otaczający świat, rozpoznawać swoje potrzeby i je zaspokajać.

Regulować emocje i rozładowywać napięcie w sposób akceptowalny społecznie.

W ramach rehabilitacji mowy i słuchu lub projektu z PFRON dziecko może uczestniczyć w indywidualnych zajęciach z fizjoterapeutą. Podczas takiej sesji oceniane jest napięcie mięśniowe, postawa ciała, gra stawowa, motoryka i koordynacja ruchowa.

Jeżeli dziecko wymaga pracy z fizjoterapeutą prowadzone są ćwiczenia korekcyjne i terapia nakierowana na przywrócenie prawidłowego napięcia mięśniowego i naukę utrzymania prawidłowej postawy ciała.

Sala wyposażona jest w sprzęt do Integracji sensorycznej. Elementy SI są włączone w plan terapii.