Kadra

Specjaliści

Nasza Kadra

Poznaj szczegółowe oferty naszych specjalistów. Umów się na usługi prywatne i skorzystaj z profesjonalnych i kompleksowych konsultacji.

Paulina Lisiak

Psycholog, psychotraumatolog

mgr Paulina Lisiak

mgr Paulina Lisiak

 • Psycholog w trakcie szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej
 • Psychotraumatolog
 • Interwent kryzysowy

Doświadczenie zdobywała w:

 • Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza na Oddziale Psychiatrycznym dla dorosłych w Bydgoszczy
 • Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu w Bydgoszczy
 • Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Bydgoszczy
 • licznych projektach unijnych, m.in.: W rodzinie siła, Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz prowadząc warsztaty, m.in. Tu i teraz- cykl warsztatów redukcji stresu oparty na uważności(Mindfulness- BASED STRESS REDUCTION)

Specjalizuje się w:

 • Pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie osobistym
 • Terapii traumy
 • Pomocy osobom, które doświadczają problemów w relacjach z innymi ludźmi
 • Wczesnej interwencji więzi rodzinnych

Kursy i szkolenia:

 • Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Warszawie: IV Naukowo-Szkoleniowa Konferencja ,,Trauma, przywiązanie i rezyliencja”.
 • Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Warszawie: Seminarium ,,Przywiązanie, złożona trauma i zaburzenia osobowości- jak teoria pomaga nam myśleć i pracować?”
 • Sopockie Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Sopocie: Szkolenie ,,Neuropsychologia w psychiatrii
 • Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie: Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej
 • Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie: Letnia Szkoła Psychoterapii ,,Psychika w ciele, ciało w psychice”
 • Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją w Katowicach: Szkolenie ,,Wprowadzenie do diagnozowania zaburzeń dysocjacyjnych”
 • Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium: Międzynarodowa Konferencja ,,Traumatyczne przywiązane”
 • Centrum Terapii Dialog w Warszawie: Szkolenie ,,Jak pracować z osobami po poronieniu i okołoporodowej stracie dziecka”
 • Centrum ds. opieki nad kobietami w ciąży, Dr Éva Hadházi: ,,O odkrywaniu korzeni macierzyńskiego poczucia winy przez Analizę Więzi Prenatalnej”
 • Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnień SENSICA w Toruniu: Szkolenie ,,Terapia schematów”

Marta Wiśniewska-Bądzelewska

 • Surdologopeda
 • Logopeda
 • Pedagog

Doświadczenie zdobywała:

 • podczas praktyk i pracy w placówkach oświatowych
 • w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach
 • jako wolontariusz w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu gdzie obecnie pracuje

Specjalizuje się w:

 • kompleksowej terapii mowy i słuchu dzieci w wadą słuchu już od pierwszych miesięcy życia, w tym dzieci zaimplantowanych
 • pracy z dziećmi z obniżoną sprawnością  intelektualną, spektrum autyzmu, z zespołami  genetycznymi, afazją. 
 • pomocy dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy, a także tym z wadami artykulacyjnymi.

Kursy i szkolenia:

 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. 
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • kurs języka migowego I stopnia
 • zajęcia warsztatowe pt. „Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • warsztaty emisji głosu
 • warsztaty szkoleniowe "Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym  rozwojem  mowy- część I"
 • warsztaty "Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu"
 • warsztaty logopedyczne "Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka strategie leczenia wg M. D. Klein i T. A. Delaney"
 • warsztaty „Pierwsze kroki terapeutyczne w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju z autyzmem”
 • warsztaty „Metoda Krakowska” w logopedii

Zainteresowania:

Moim zainteresowaniem naukowym oraz pasją zawodową są zaburzenia mowy, języka, a także szeroko rozumianego rozwoju wynikające z wady słuchu.

Marta Wiśniewska-Bądzelewska

Logopeda

Marta Wiśniewska-Bądzelewska

mgr Zuzanna Lis

 • Neurologopedka
 • Terapeutka karmienia
 • Terapeutka miofunkcjonalna
 • Pedagog
 • Specjalista wczesnej interwencji logopedycznej

Doświadczenie zdobywała:

 • Szpital Uniwersytecki  nr 1 im. dr A. Jurasza- praktyka logopedyczna
 • Przedszkole „Buziaczek”- praktyka logopedyczna
 • Polski Związek Głuchych Toruń- logopeda
 • Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Uszkodzonym Słuchem Bydgoszcz - neurologopeda

Wykształcenie:

 • 2016 - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego- uzyskanie tytułu licencjata- logopeda
 • 2018 - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego- uzyskanie tytułu magistra- pedagog, specjalizacja logopedyczna
 • 2019 - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego- uzyskanie tytułu neurologopedy
 • Lata 2019 - obecnie - PZG zdobywanie kolejnych poziomów na kursie j. Migowego

Specjalizuje się w:

 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci i niemowląt
 • Wspomaganie rozwoju odruchów i funkcji oralnych u noworodków i niemowląt
 • Ocena miofunkcjonalna traktu ustno twarzowego— każda grupa wiekowa
 • Masaż logopedyczny strefy profacjalnej
 • Diagnoza i terapia dzieci z problemami karmienia (od 0-7 r. ż.)
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci i młodzieży

Kursy i szkolenia:

 • „Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym”
 • „Masaż logopedyczny sfery orofacjalnej. Masaż logopedyczny: wzmacniająco-usprawniający oraz rozluźniająco-usprawniający dotyczący strefy orofacjalnej (język, mięśnie mimiczne twarzy, w tym mięsień okrężny ust, mięśnie stawu skroniowo-żuchwowego, mięśnie przepony dna jamy ustnej)”
 • „Taktyka postępowania w ankyloglosji u noworodków i niemowląt okiem lekarza praktyka i neurologopedy”
 • „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego mioterapia - podejście autorskie”
 • "Od jedzenia do mówienia 2. Od niemowlaka do przedszkolaka- pozycjonowanie dzieci z trudnościami w procesie karmienia"
 • "Niemowlak u logopedy ii miobobo
 • Miofunkcjonalna diagnoza niemowląt- logopedyczne flagi ostrzegawcze”
 • "Dysfagia - diagnoza i terapia dzieci od 0-6 m.ż.
 • "Trening karmienia logopedycznego od podstaw"
 • „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo- tonalnej”

Monika Karabasz

 • Rejestratorka medyczna

Doświadczenie zdobywała:

 • Od 2016 roku pracuje na stanowisku rejestratorki medycznej w poradni przy Bernardyńskiej 3.
 • Czeka na państwa telefony od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

Wykształcenie:

 • licencjat bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Kursy i szkolenia:

 • kurs Polskiego Języka Migowego - poziom A1 i A2

Pani Monika pomoże:

 • Zarejestrować się na wizytę do poradni audiologicznej
 • Uzyskać kserokopie dokumentacji medycznej
 • Zakupić baterie do aparatu.

Monika Karabasz

Rejestratorka medyczna

Monika Karabasz

Marta Strzyżewska

Audiofonolog

Marta Strzyżewska

Marta Strzyżewska

 • Audiofonolog

Doświadczenie zdobywała:

 • na praktykach w szpitalu Uniwersyteckim nr  2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu w Bydgoszczy

Wykształcenie:

 • studia o profilu Audiofonologia na uczelni Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Specjalizuje się w :

 • badaniach słuchu u dzieci i młodzieży od 1 m.ż. do 18 r.ż.
 • W poradni Audiologicznej pracuje od 2018 roku i regularnie uczestniczy w konferencjach dotyczących, między innymi Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.
 • Z indywidualnym podejściem do każdego małego pacjenta sprawi, że badanie przeminie w spokojnej atmosferze.

Kursy i szkolenia:

 • Polski Język Migowy - poziom A1, A2 i B1

Marta Doman

 • Logopeda
 • Pedagog

Doświadczenie zdobywała:

 • Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Uszkodzonym Słuchem w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy – praktyka
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy – praktyka
 • Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy – praktyka
 • Przedszkole Sióstr Elżbietanek - praktyka

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek Logopedia
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek Pedagogika, specjalność Logopedia

Specjalizuje się w :

 • terapii logopedycznej dzieci, pracy z wadami wymowy i zaburzeniami mowy
 • terapii opóźnionego rozwoju mowy
 • terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołami genetycznymi
 • prowadzeniu zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej

Kursy i szkolenia:

 • „Opóźniony rozwój mowy”
 • „Diagnoza pacjenta niemówiącego. Budowanie umiejętności komunikacyjnych małego dziecka”
 • „Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®"
 • „Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych"
 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – zasady ćwiczeń wspierających budowanie systemu językowego"
 • „Połykanie w logopedii w ujęciu praktycznym: Diagnoza i terapia połykania”
 • „Trening ucha – ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową”
 • „Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna”
 • „Seplenienie boczne: diagnoza metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu szumiącego”
 • Polski Język Migowy poziom A1 i A2

Marta Pyrcioch

Pedagog specjalny, logopeda

Marta Pyrcioch

Marta Pyrcioch

 • Logopeda
 • Pedagog specjalny

Doświadczenie zdobywała:

 • jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym  w Toruniu
 • podczas praktyk w placówkach oświatowych oraz prowadząc grupowe zajęcia logorytmiczne w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Bydgoszczy, a później także zajęcia logopedyczne.

Specjalizuje się w :

 • terapii logopedycznej w szczególności z pacjentami z opóźnionym rozwojem mowy, wadą słuchu, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz wadami wymowy
 • terapii logopedycznej dzieci od drugiego roku życia
 • prowadzeniu grupowych zajęć logopedycznych oraz logorytmicznych

Kursy i szkolenia:

 • Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania
 • „Logorytmika – ruch słuch słowo”
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż
 • System Językowo – Migowy na poziomie podstawowym
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej
 • Polski Język Migowy poziom A1 i A2
 • Terapia dziecka z wadą słuchu

Karolina Kicińska

 • Terapeuta
 • Pedagog specjalny

Doświadczenie zdobywała:

 • w Poradni Rehabilitacji mowy i słuchu PZG i Poradni Logopedycznej

Specjalizuje się w :

 • logopedia
 • oligofrenopedagogika
 • surgopedagogika
 • pedagogika
 • neurologopedia
 • logopedia wczesnej interwencji logopedycznej

Zainteresowania:

,,Praca z dziećmi jest moją wielka pasją a wspieranie i odkrywanie razem z dzieckiem potencjału jaki drzemie w każdym małym a później dorosłym człowieku daje mi ogromne poczucie satysfakcji i spełnienia.”

Karolina Kicińska

Pedagog specjalny

Karolina Kicińska

Nicole Saganowska

Terapeuta ręki, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Nicole Saganowska

Nicole Saganowska

 • Terapeuta ręki
 • Logopeda
 • Terapeuta integracji sensorycznej

Doświadczenie zdobywała:

 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy
 • Przedszkolu Niepublicznym „Pod Akacjami” w Bydgoszczy

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek Logopedia
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, kierunek Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek Pedagogika, moduł logopedia (w trakcie)

Specjalizuje się w :

 • wadach wymowy
 • opóźnionym rozwoju mowy
 • trudnościach w czytaniu i pisaniu
 • diagnozie i terapii ręki

Kursy i szkolenia:

 • ,,Opóźniony rozwój mowy. Terapia dziecka z prostym opóźnienieniem rozwoju mowy”
 • ,,Kappacyzm i gammacyzm – metodyka postępowania logopedycznego"
 • ,,Lambdacyzm i głoski wargowo – zębowe. Głoski [l] i [l’] oraz [f] [v] – diagnoza i terapia – diagnoza, metody korekcji i terapia”
 • ,,Wady zgryzu – diagnoza logopedyczna”
 • Seplenienie boczne i międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia
 • ,,Mowa bezdźwięczna – metodyka postępowania logopedycznego”
 • ,,Rotacyzm – metodyka postępowania logopedycznego w terapii rotacyzmu”
 • Szkolenie z Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF Wydawnictwa KOMLOGO (uzyskanie uprawnień do wykorzystywania narzędzia Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF do diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym)
 • Szkolenie z Metody Strukturalnej oraz narzędzia diagnostycznego Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP wydawnictwa KOMLOGO (uzyskanie uprawnień do wykorzystywania Metody Strukturalnej do nauki czytania i pisania oraz narzędzia diagnostycznego KOCP)
 • ,,Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy”

Natalia Rutkowska

 • Surdologopeda
 • Neurologopeda

Doświadczenie zdobywała:

 • placówkach opiekuńczo – terapeutycznych
 • poradniach PP
 • żłobkach, przedszkolach i szkołach
 • pracy z pacjentami z takimi trudnościami, jak niedosłuch, głuchota, upośledzenie umysłowe, MPD, autyzm, zespół Aspergera, FAS, rzadkie choroby genetyczne, niedowidzenie i towarzyszące im opóźniony rozwój mowy, afazja, alalia, dyslalia etc.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Gdański, kierunek Logopedia, studia licencjackie i magisterskie
 • Uniwersytet Gdański, Podyplomowe Studia Surdologopedyczne

Specjalizuje się w :

 • emisji głosu i logopedii artystycznej/ medialnej
 • pracy z pacjentami z takimi trudnościami, jak niedosłuch, głuchota, upośledzenie umysłowe, MPD, autyzm, zespół Aspergera, FAS, rzadkie choroby genetyczne, niedowidzenie i towarzyszące im opóźniony rozwój mowy, afazja, alalia, dyslalia etc.

Kursy i szkolenia:

 • Doskonalenie czytania i pisania
 • Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia
 • Wykorzystania metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • MAKATON
 • Trzystopniowy kurs Terapii Behawioralnej (IWRD w Gdańsku)
 • Diagnozę i terapię Jąkania (wg metody prof. Chęćka)

Natalia Rutkowska

Surdologopeda, neurologopeda

Natalia Rutkowska

Karolina Korpalska

Psycholog, pedagog, terapeuta ręki, terapeuta integracji sensorycznej

Karolina Korpalska

Karolina Korpalska

 • Psycholog
 • Pedagog
 • Terapeuta Ręki
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej w trakcie certyfikacji

Doświadczenie zdobywała:

 • Pracowni Wspierania Rozwoju AiM w Toruniu
 • Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu w Bydgoszczy
 • Domu Kultury Bydgoskie Przedmieście w Toruniu

Specjalizuje się w :

 • pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 • pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu
 • zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży
 • psychoedukacji Rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dysfunkcjami w rozwoju

Paulina Kaźmierkiewicz

 • Logopeda
 • Pedagog
 • Terapeuta Ręki

Doświadczenie zdobywała:

 • Szkole Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy
 • Przedszkolu Miejskim nr 17 w Toruniu
 • Zespole Szkół nr 26 w Toruniu
 • Fundacji Agencji Służby Społecznej w Toruniu

Specjalizuje się w :

 • Terapii dzieci z wadą słuchu
 • Terapii zaburzeń mowy i wad wymowy
 • Terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Nauce połykania
 • Masażu logopedycznym

Kursy i szkolenia:

 • Terapia Ręki PTR I i II stopień 
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
 • Polski Język Migowy poziom A1
 • Masaż logopedyczny od podstaw 
 • Arteterapia

Paulina Kaźmierkiewicz

Logopeda, pedagog, terapeuta ręki

Paulina Kaźmierkiewicz

Arleta Bielecka

Specjalista Audiolog i Foniatra, Ortopeda

lek. Arleta Bielecka

lek. Arleta Bielecka

 • Specjalista Audiolog i foniatra
 • Otolaryngolog

Umów się na wizytę

Poszukujesz miejsca, w którym przejdziesz przez szczegółowe i dokładne badania słuchu i mowy? Skorzystaj z pomocy doświadczonych lekarzy w naszej placówce. Oferujemy skuteczne i efektowne terapie dla każdego.

(52) 340 99 60

Bydgoszcz i Toruń