Poradnia Rehabilitacji Mowy i Słuchu w Toruniu

Poradnia Rehabilitacji Mowy i Słuchu
Poradnia Rehabilitacji Mowy i Słuchu
Toruń

Poradnia Rehabilitacji Mowy i Słuchu w Toruniu

Godziny rejestracji: 7:30 – 15:00
pod numerem 56 622 89 82

Zarejestruj się do naszej Poradni Rehabilitacji Mowy i Słuchu, a efekty terapii zauważysz bardzo szybko.

 • Skuteczna rehabilitacja

  Zapewniamy, że nasze techniki prowadzenia rehabilitacji są bardzo skuteczne, a ich efekty zauważalne.

 • Stawiamy na rozwój

  Naszym głównym celem rehabilitacji jest rozwój percepcji słuchowej i kompetencji komunikacyjnych.

 • Sam decyduj o rehabilitacji

  Nasza placówka oferuje rehabilitację refundowaną przez NFZ oraz prywatne zajęcia logopedyczne.

 • Doświadczona kadra

  Posiadamy doświadczoną kadrę, która zaplanuje skuteczną rehabilitację.

Umów się na wizytę

Poszukujesz miejsca, w którym przejdziesz przez szczegółowe i dokładne badania słuchu i mowy? Skorzystaj z pomocy doświadczonych lekarzy w naszej placówce. Oferujemy skuteczne i efektowne terapie dla każdego.

Poradnia Rehabilitacji Mowy i Słuchu w Toruniu

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Na poniższej liście można dowiedzieć się, jak przygotować się do badań oraz jak te badania wyglądają.

Skierowanie do Poradni Rehabilitacji Mowy i Słuchu – może być ono papierowe bądź elektroniczne z kodem dostępu. Skierowanie musi być wystawione przez lekarza specjalistę – audiologa, (oto-)laryngologa, neurologa.

Przy rejestracji potrzebne będzie również:

 • Imię i nazwisko pacjenta
 • Numer PESEL
 • Adres do korespondencji
 • Numer telefonu
 • jeśli dziecko ma problemy ze słuchem
 • jest zdiagnozowany niedosłuch
 • trwa oswajanie z aparatami słuchowymi
 • jest wszczepiony implant ślimakowy
Diagnostyka i rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Stworzenie dziecku z wadą słuchu możliwości komunikowania się. Wyposażenie opiekunów dziecka w wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznej rehabilitacji dziecka. Wykonujemy:
 • diagnozę deficytów występujących u dziecka z uszkodzonym słuchem
 • terapię – z uwzględnieniem różnych kanałów komunikacji – resztek słuchowych, percepcji wzrokowej, elementów języka migowego
 • pracę nad kształtowaniem i rozwojem mowy dziecka
 • wspieranie rozwoju dziecka
Terapia słuchowa wprowadzająca dziecko do świata dźwięków
 • indywidualne wychowanie słuchowe dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka
 • ćwiczenia reakcji na dźwięk
 • identyfikacja dźwięków otoczenia oraz ich różnicowanie
 • ćwiczenia wspomagające akceptację aparatów słuchowych
 • grupowe zajęcia muzyczno- ruchowe

Terapia psychologiczna – to forma wsparcia skierowana do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Głównym celem jest ukierunkowanie dziecka na prawidłowy rozwój, wzmacnianie mocnych stron oraz eliminowanie barier. Budowanie lub poszerzanie kompetencji społeczno-emocjonalnych.
Rodzic może skorzystać ze wsparcia w formie konsultacji psychologicznych – dotyczą one ogólnego rozwoju dziecka, trudności wychowawczych czy też budowania relacji ze swoją pociechą.

Terapia psychologiczna pomaga lepiej rozumieć siebie i otaczający świat, rozpoznawać swoje potrzeby i je zaspokajać.

Regulować emocje i rozładowywać napięcie w sposób akceptowalny społecznie.

W ramach rehabilitacji mowy i słuchu lub projektu z PFRON dziecko może uczestniczyć w indywidualnych zajęciach z fizjoterapeutą. Podczas takiej sesji oceniane jest napięcie mięśniowe, postawa ciała, gra stawowa, motoryka i koordynacja ruchowa.

Jeżeli dziecko wymaga pracy z fizjoterapeutą prowadzone są ćwiczenia korekcyjne i terapia nakierowana na przywrócenie prawidłowego napięcia mięśniowego i naukę utrzymania prawidłowej postawy ciała.

Sala wyposażona jest w sprzęt do Integracji sensorycznej. Elementy SI są włączone w plan terapii.

Poznaj nas

Galeria zdjęć

Umów się na wizytę

Poszukujesz miejsca, w którym przejdziesz przez szczegółowe i dokładne badania słuchu i mowy? Skorzystaj z pomocy doświadczonych lekarzy w naszej placówce. Oferujemy skuteczne i efektowne terapie dla każdego.

(52) 340 99 60

Bydgoszcz i Toruń